UA-151386651-1

پروژه های دیگر

برای فروش - مسکن 2,950,000
 • 2+1
 • 85 m2
برای فروش - زمین 7,000,000
 • 9,957 m2
برای فروش - مسکن 3,950,000
 • 4+2
 • 180 m2
برای فروش - گردشگری توریستی 28,500,000
 • قسمت
 • 650 m2
برای فروش - مسکن 6,900,000
 • 4+1
 • 180 m2
برای فروش - مسکن 1,450,000
 • 1+1
 • 55 m2
برای فروش - تجاری 2,200,000
 • 4 قسمت
 • 110 m2
برای فروش - زمین 9,500,000
 • 1,000 m2
اجاره - مسکن 450,000
 • 4+1
 • 330 m2
برای فروش - مسکن 1,850,000
 • 1+1
 • 75 m2
برای فروش - زمین 2,400,000
 • 340 m2
برای فروش - مسکن 1,100,000
 • 2+1
 • 100 m2
همه آگهی ها